PROGRAMAS

1. INTERVENCIÓN CENTRADA NA FAMILIA

Un programa individualizado segundo o Modelo centrado na familia e en contextos naturais acorde ás prioridades e necesidades de cada unha das familias.

O lugar da intervención neste modelo pode ser variable en función das necesidades de cada caso e baséase fundamentalmente no traballo en rutinas, alá onde sea preciso:

 • Asistencia ó domicilio familiar

 • Intervención na escola

 • Intervención no entorno natural do/a neno/a (actividades extraescolares…)

Neste modelo de traballo maximízanse os resultados das intervencións. McWilliams, recoñecido experto neste eido expón que un servizo centrado na familia,  e non soamente no neno ou nena, maximiza as oportunidades de aprendizaxe de 1h a 84h ao longo dun mes.

Levamos a cabo o proceso completo de valoración, intervención e seguimento das nenas e dos nenos. O noso equipo desprázase onde xurde a necesidade (escola, casa, parque...) para levar a cabo a intervención coa participación da familia e do centro educativo.

2. PREVENCIÓN EN ESCOLAS INFANTÍS.

O principal obxectivo deste programa é a prevención de problemas de desenvolvemento e a detección precoz dos mesmos en tódalas escolas infantís. Este servizo inclúe:

 • Visitas ás escolas de forma periódica (prevención, seguimento e orientación ao  persoal e aos usuarios/as).

 • Detección  de casos susceptibles de precisar atención temperá.

 • Entrega de informes individuais de desenvolvemento psicoeducativo, psicomotor e lingüística.

 • Apoio e orientación ás educadoras e educadores en tódolos ámbitos (seguimento de casos concretos, metodoloxía, ferramentas, adaptación de recursos…).

 • Apoio ás familias na crianza e nas dúbidas que poidan xurdir no día a día.

 • Charlas e obradoiros para familias e educadoras/es.

3. FORMACIÓNS E OBRADOIROS PRÁCTICOS

Traballamos directamente con asociacións de familias, centros educativos e concellos, que precisan formación específica e información relacionada con problemáticas actuais, dúbidas de crianza ou dificultades no desenvolvemento, elaborando charlas e obradoiros a medida.

As charlas e obradoiros prácticos adaptánse en tempo e contido  ao colectivo que participe neles. Teñen unha duración aproximada de 1,30 h e as temáticas poden ser diversas, algunhas das máis habituais son:

 1. Dúbidas prenatais

 2. Masaxe para bebés

 3. A Psicomotricidade como ferramenta de aprendizaxe (0-6)

 4. Introducción dun sistema visoxestual nas primeiras etapas (profesionais e familias)

 5. A introducción da comida sólida (0-3)

 6. O desenvolvemento da linguaxe e a comunicación (0-3)

 7. Rutinas e control de esfínteres(0-3)

 8. Autonomía persoal (o-6)

 9. Música e emocións

 10. Técnicas de estudo (Primaria, secundaria e bachiller)

 11. Ioga e xestión emocional (4-12 anos)

 12. Sensibilización en chave de xénero (Primaria, secundaria e bachiller)

 13. Autocoñecemento e autonomía (Primaria, secundaria e bachiller)

 14. ...

 2017 por ADIAF